Dissonans

Dissonans är ett socialistiskt aktivistkollektiv i Göteborg. Vårt mål är att skapa dissonans på den politiska arenan, att påvisa mikrokamper och testa nya former av organisering.

dissona´ns, missljud, motsats till konsonans. Dissonans anger en egenskap hos ljud att upplevas som oharmoniskt eller instabilt genom att toner inte kan urskiljas som självständiga utan smälter samman till en surrande samklang.

Kontakta oss på info@dissonans.com om du har några frågor eller funderingar.

Kommentarsfältet är stängt.